Zgłoszenie na szkolenie w Akademii ARBIZ - Akademia ARBIZ | Szkolenia z wystąpień publicznych, trenerskie

Andrzej Różański Trener Wystąpień Publicznych
Przejdź do treści
Zgłoszenie na szkolenie
Nazwa szkolenia - wybieramTermin szkolenia otwartego


ZgłaszającyDANE DO FAKTURY

Tak, proszę
Nie, dziękuję
GWARANCJA TERMINU SZKOLENIA dla opłaconych zgłoszeń
Dane uczestnka 1Dane uczestnka 2Dane uczestnka 3Regulamin

Warunki udziału w szkoleniu:
1.  Szkolenie jest dziełem autorskim Andrzeja Różańskiego i oparte jest na jego wiedzy i doświadczeniu biznesowym.
2. O przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu rezerwacji decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia z potwierdzeniem dokonania przelewu na rachunek Akademii ARBIZ Sp. z o.o. (w przypadku jednostek budżetowych akceptujemy płatność po szkoleniu).

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
a)  dokonanie płatności  przed szkoleniem według Umowy - Udziału w szkoleniu na konto bankowe
w mBank: Rachunek nr.: 58 1140 2004 0000 3602 8443 2416 podając w tytule płatności  „Nazwa szkolenia, Imię Nazwisko"
b)  przesłanie zgłoszenia poprzez:
- stronę ARBIZ.pl przez zakładkę ZGŁOSZENIE,
- skanu na e-mail: sekretariat@arbiz.pl,
c) przyjęcie zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzone przez Akademię ARBIZ w ciągu 48h.
d) potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie potwierdzone po zaksięgowaniu opłaty.
4. Podany koszt szkolenia jest zwolniony z vat i podany jest w kwocie brutto.

5. W przypadku złożenia zamówienia przez Instytucję i płatności po szkoleniu niezbędne jest złożenia zamówienia pisemnego z pieczęcią i podpisem osoby odpowiedzialnej.

6.  Akademia ARBIZ zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie i czasie szkolenia autorskiego celem dostosowania do potrzeb uczestników.

7.  W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, Zgłaszającemu zostanie zwrócona pełna wpłacona przez niego kwota w ciągu 14 dni roboczych od daty - terminu szkolenia, bądź przysługuje możliwość przeniesienia na inny termin.

8. Niniejsze zgłoszenie jest integralne z warunkami zgłoszenia podanymi na stronie www.arbiz.pl i jest zobowiązaniem do zapłaty.

9. Wszelkie spory, jeśli wystąpią, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby firmy Akademii ARBIZ Sp. z o.o.


Oświadczam, że przesyłając formularz online, skan zgłoszenia na e-mail:
- Akceptuje program szkolenia, stanowiący integralna część niniejszego formularza dostępny na stronie www.arbiz.pl.
- Wyrażam  zgodę na wystawienie faktury za udział w szkoleniu ww. osoby bez mojego/naszego podpisu w wersji elektronicznej.
- Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię ARBIZ z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z Polityką prywatności dla  potrzeb marketingowo-informacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).  Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych  Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

Dane korespondencyjne

Akademia ARBIZ Sp. z o.o.
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznań

Tel. 720 808 280  

Rachunek w mBank
Rachunek nr: 58 1140 2004 0000 3602 8443 2416

Kod SWIFT mBank: BREXPLPWMBK
Kod BIC mBank: BREXPLPWMBK
IBAN mBank:

NIP: 7792564844
REGON: 52730838800000
KRS: 0001078545
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wróć do spisu treści