Zgłoszenie online na szkolenie online - Akademia ARBIZ | Szkolenia Wystąpienia publiczne, trenerskie, AML

Akademia ARBIZ
Przejdź do treści
ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE

Wybieram szkolenie:
Akademia Przemawiania

 Sztuka Przentacji - 1000 PLN
 Sztuka Przemawiania - 1000 PLN
 Wystąpienia Publiczne i Autoprezentacja - pigułka - 2000 PLN
 Wystąpienia przed kamerą - 1000 PLN
Tip
Akademia Trenera

 Profesjonalny Trener Wewnętrzny z Certyfikatem - pigułka - 2000 PLN
 Mistrzowskie Prowadzenie Szkoleń - 1000 PLN
Tip
Akademia AML

 AML dla Biur Rarchunkowych - 500 zł
 Certyfikowany AML Oficer - w pigułce - 2000 zł
 Sygnalista - 00 zł
Tip
Szkolenia online na życzenie indywdualne

 Szkolenie indywidualne (za każdą rozpoczętą godzinę) - 300 zł
Tip

Dane do przelewu:
mBank
Rachunek nr: 97 1140 2004 0000 3902 7839 4966

Tytuł płatności: Imię Nazwisko, nazwa szkolenia

Dane ARBIZ:

ARBIZ Sp. z o.o.
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznań
Tak, opłacę.Już opłaciłem/am.

Wypełnij dane firmy, jeśli uczestnika zgłasza firma:TakNie
1. Dane uczestnika szkolenia:
2. Dane uczestnika szkolenia:


Warunki udziału w szkoleniu

1.  Szkolenie jest dziełem autorskim Andrzeja Różańskiego i oparte jest na jego wiedzy i doświadczeniu biznesowym.
2. O przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu rezerwacji decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia z potwierdzeniem dokonania przelewu na rachunek ARBIZ (w przypadku jednostek budżetowych akceptujemy płatność po szkoleniu).

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
a)  dokonanie płatności  przed szkoleniem według Umowy - Udziału w szkoleniu na konto bankowe
w mBank: Rachunek nr.: 97 1140 2004 0000 3902 7839 4966 podając w tytule płatności  „Nazwa szkolenia, Imię Nazwisko"
 b)  przesłanie zgłoszenia poprzez:
- stronę ARBIZ.pl przez zakładkę ZGŁOSZENIE,
- skanu na e-mail: sekretariat@arbiz.pl,
c) przyjęcie zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzone przez ARBIZ w ciągu 48h.
d) potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie potwierdzone po zaksięgowaniu opłaty.
4. Podany koszt szkolenia jest zwolniony z vat i podany jest w kwocie brutto.

5. W przypadku złożenia zamówienia przez Instytucję i płatności po szkoleniu niezbędne jest złożenia zamówienia pisemnego z pieczęcią i podpisem osoby odpowiedzialnej.

6.  ARBIZ zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie i czasie szkolenia autorskiego celem dostosowania do potrzeb uczestników.

7.  W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, Zgłaszającemu zostanie zwrócona pełna wpłacona przez niego kwota w ciągu 14 dni roboczych od daty - terminu szkolenia, bądź przysługuje możliwość przeniesienia na inny termin.

8. Niniejsze zgłoszenie jest integralne z warunkami zgłoszenia podanymi na stronie www.arbiz.pl i jest zobowiązaniem do zapłaty.

9. Wszelkie spory, jeśli wystąpią, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby firmy ARBIZ.


Oświadczam, że przesyłając formularz online, skan zgłoszenia na e-mail:
- Akceptuje program szkolenia, stanowiący integralna część niniejszego formularza dostępny na stronie www.arbiz.pl.
- Wyrażam  zgodę na wystawienie faktury za udział w szkoleniu ww. osoby bez mojego/naszego podpisu w wersji elektronicznej.
- Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARBIZ z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z Polityką prywatności dla  potrzeb marketingowo-informacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).  Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych  Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.


Tip

Informacje dla Ciebie:

1. Pola z gwiazdką należy wypełnić/zaznaczyć wybrane.
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia otzrmasz w ciągu 48 godzin.
3. Potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu otrzymasz po zaksięgowaniu opłaty za szkolenie.
Kontakt do ARBIZ
Formularz zgłoszenia
na szkolenie w pdf

Formularz zgłoszenia na szkolenie w pdf
ARBIZ Sp. z o.o.
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznań
+ 48 720 808 280

Wszelkie prawa zastrzeżone
ARBIZ Sp. z o.o.  2009 - 2023
Wróć do spisu treści